Οδηγίες

Αγαπητοί γονείς και κηδεμόνες,

Σας ενημερώνουμε για τη λειτουργία της σχολικής μας μονάδας

1.Πρωινή Προσέλευση

Η προσέλευση των μαθητών-τριών στο χώρο του σχολείου θα πραγματοποιείται από τις 8:00 έως 8:15.

Η έγκαιρη προσέλευση και η καλά οργανωμένη και ελεγχόμενη αποχώρηση είναι απαραίτητες προϋποθέσεις για την πραγματοποίηση του διδακτικού έργου και την εύρυθμη λειτουργία του σχολείου γενικότερα.

2. Αποχώρηση

Οι μαθητές –τριες θα αποχωρούν στις 13: 15. Η αποχώρησή τους από το σχολείο γίνεται κάθε φορά με τη λήξη του πρωινού προγράμματος με γονείς ή τα μισθωμένα λεωφορεία ΚΤΕΛ μπροστά από το σχολείο. Αν παρουσιαστεί ανάγκη έκτακτης αποχώρησης κατά τη διάρκεια του σχολικού ωραρίου (π.χ. ασθένεια), ενημερώνεται ο γονέας/κηδεμόνας για να προσέλθει στο Σχολείο και να συνοδεύσει το παιδί στο σπίτι του, αφού προηγουμένως συμπληρώσει τα απαραίτητα στοιχεία (Υπεύθυνη Δήλωση).

3. Ολοήμερο

(μόνο για τους μαθητές και τις μαθήτριες του σχολείου που συμμετέχουν στο Ολοήμερο)

  • έναρξη λειτουργίας των δραστηριοτήτων Ολοήμερου προγράμματος: 13:20
  • λήξη των δραστηριοτήτων Ολοήμερου προγράμματος: 15:00/16:00

4. Επικοινωνία

   Το τηλέφωνο και τα στοιχεία επικοινωνίας του σχολείου έχουν αναρτηθεί στην ιστοσελίδα.

5 .Ενημέρωση για κάθε αλλαγή στοιχείων των μαθητών-τριών

Παρακαλούμε να ενημερώσετε τον υπεύθυνο εκπαιδευτικό του τμήματος για οποιαδήποτε αλλαγή υπάρχει στα προσωπικά στοιχεία των μαθητών-τριών  .

Χρήση Κινητών Τηλεφώνων

Η χρήση κινητών τηλεφώνων και άλλων ηλεκτρονικών συσκευών δεν επιτρέπεται μέσα στο χώρο του σχολείου σύμφωνα με την αρ.πρωτ.Φ.25/103373/Δ1/22-6-2018  Εγκύκλιο του Υ.ΠΑΙ.Θ.Α με θέμα « Χρήση Κινητών Τηλεφώνων και Ηλεκτρονικών Συσκευών στις σχολικές μονάδες».

Ευχαριστούμε εκ των προτέρων για τη συνεργασία σας

Η Δ/ντρια

Κόσσυβα Κανέλλα

 

Ακούσατε, ακούσατε!

Τι ώρα είναι;