Διαδικασία εισαγωγής μαθητών στην Α΄ τάξη Γυμνασίου των Μουσικών Σχολείων και Καλλιτεχνικών Σχολείων για το σχολικό έτος 2020-2021

Σας ενημερώνουμε για τη διαδικασία εισαγωγής μαθητών/τριών σε Μουσικά και Καλλιτεχνικά Σχολεία.

Αναλυτικές οδηγίες υπάρχουν στα παρακάτω έγγραφα:

 

Διαδικασία εισαγωγής μαθητών στην Α τάξη Γυμνασίου των Μουσικών Σχολείων για το σχολικό έτος 2020-2021

ΜΟΥΣΙΚΑ_ΣΧ

 

Διαδικασία εισαγωγής των μαθητών στην Α τάξη Γυμνασίου των Καλλιτεχνικών Σχολείων για το σχολικό έτος 2020-2021

ΚΑΛΛΙΤ_ΣΧ

Ακούσατε, ακούσατε!

Τι ώρα είναι;