Οδηγίες ΥΠΑΙΘ για την επανέναρξη των δια ζώσης μαθημάτων

Σύμφωνα με τις οδηγίες που λάβαμε από την Υπηρεσία μας, σας ενημερώνουμε
ότι για τη δια ζώσης λειτουργία των Δημοτικών Σχολείων ισχύουν τα μέτρα
που ήδη γνωρίζετε:  υποχρεωτική χρήση μασκών σε εσωτερικούς και
εξωτερικούς χώρους, τήρηση αποστάσεων, αποστάσεων, καθαρισμός χεριών,
χρήση αντισηπτικών, αερισμός χώρων κ.α.

Επιπλέον, από τη Δευτέρα 10 Μαΐου 2021 είναι απαραίτητη  η Διενέργεια
self-test  για εκπαιδευτικούς, μαθητές/τριες και λοιπό προσωπικό, δύο
φορές την εβδομάδα.  Διατίθενται δωρεάν από τα φαρμακεία.
Η Σχολική κάρτα  είναι απαραίτητη για την προσέλευση στο σχολείο τη
Δευτέρα και την Πέμπτη. Οι μαθητές/τριες πρέπει να έχουν και να
επιδεικνύουν στους/τις εκπαιδευτικούς τη σχολική κάρτα –εκτυπωμένη ή
χειρόγραφη  όπου θα δηλώνεται το αρνητικό αποτέλεσμα του τεστ.
Ο/Η μαθητής/τρια επιδεικνύει, χωρίς να παραδίδει, τη σχολική κάρτα εντός
της τάξης, στον εκπαιδευτικό της πρώτης ώρας και τη φέρει μαζί του/της
μέχρι τη διενέργεια του επόμενου διαγνωστικού  ελέγχου σε περίπτωση που
ζητηθεί επίδειξή της από εκπαιδευτικό ή από τον/τη Διευθυντή/τρια /
Υποδιευθυντή/τρια.

ΣΗΜΑΝΤΙΚΟ: ΜΑΘΗΤΗΣ/ΤΡΙΑ ΠΟΥ ΔΕΝ ΕΧΕΙ ΤΗ ΣΧΟΛΙΚΗ ΚΑΡΤΑ ΔΕΝ ΕΠΙΤΡΕΠΕΤΑΙ ΝΑ
ΕΙΝΑΙ ΣΤΟ ΣΧΟΛΕΙΟ και ΘΑ ΠΡΕΠΕΙ ΝΑ ΦΡΟΝΤΙΣΕΤΕ ΑΜΕΣΑ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΑΡΑΛΑΒΗ.

Τα βήματα  για το self-testing είναι τα εξής:
Α. Οι γονείς/κηδεμόνες των ανηλίκων μαθητών/ τριών και οι εκπαιδευτικοί
παραλαμβάνουν τα self-tests από τα φαρμακεία δωρεάν χρησιμοποιώντας τον
Αριθμό Μητρώου Κοινωνικής Ασφάλισης (ΑΜΚΑ) ή τον προσωρινό Αριθμό
Μητρώου Κοινωνικής Ασφάλισης του άρθρου 248 του ν. 4782/2021 (Α’ 36)
(ΠΑΜΚΑ) ή τον Προσωρινό Αριθμό Ασφάλισης και Υγειονομικής Περίθαλψης
Αλλοδαπού (ΠΑΑΥΠΑ) του/της ανήλικου/ης και την αστυνομική ταυτότητα
ή οποιοδήποτε άλλο έγγραφο ταυτοποίησης των ιδίων
(γονέων/κηδεμόνων). Η παραλαβή για το πρώτο τεστ γίνεται από
05-05-2021 ενώ για το δεύτερο από 10-05-2021.
Β. Οι μαθητές/τριες και οι εκπαιδευτικοί κάνουν τα self-tests στο σπίτι
τους σύμφωνα με τις οδηγίες των ενημερωτικών φυλλαδίων. Συστήνεται
το τεστ να γίνεται το ίδιο πρωί ή το προηγούμενο βράδυ. Άρα το πρώτο
τεστ θα μπορεί να γίνει την Κυριακή το βράδυ ή τη Δευτέρα το πρωί. Για
ανήλικους μαθητές/τριες το τεστ διενεργείται με τη βοήθεια του
γονέα/κηδεμόνα.
Γ. Τα αποτελέσματα των self-tests https://self-testing.gov.gr/  χρειάζεται να δηλώνονται οπωσδήποτε
μέσω της ηλεκτρονικής  πλατφόρμας
 
στην οποία οι γονείς θα εισέρχονται με τους κωδικούς taxisnet. Επιλέγουν την
κατηγορία «Σχολική Κάρτα για COVID-19» γράφουν τα απαραίτητα στοιχεία
(κωδικοί - διαπιστευτήρια της Γ.Γ.Π.Σ.Δ.Δ. (taxisnet), πατρώνυμο,
μητρώνυμο, ημερ. γέννησης, ΑΜΚΑ κ.α. σύμφωνα με το άρθρο 24 του ν.
4727/2020 (Α΄ 184), και ακολουθούν τη  διαδικασία υποβολής του
αποτελέσματος.
Εάν το αποτέλεσμα του self-test είναι αρνητικό, εκδίδεται από την
πλατφόρμα σχολική κάρτα αρνητικού αποτελέσματος, την οποία εκτυπώνουν 
τα ανωτέρω πρόσωπα ή γράφουν με το χέρι σύμφωνα με το υπόδειγμα.
Εάν το αποτέλεσμα του self-test είναι θετικό, εκδίδεται από την
πλατφόρμα σχολική κάρτα θετικού αποτελέσματος, την οποία τα ανωτέρω
πρόσωπα εκτυπώνουν. Σε αυτή την περίπτωση, τα ανωτέρω πρόσωπα
μεταβαίνουν εντός είκοσι τεσσάρων (24) ωρών σε δημόσια δομή, όπως αυτές
είναι αναρτημένες στην πλατφόρμα 
 
 για δωρεάν
επαναληπτικό έλεγχο. Μέχρι να μεταβούν στη δημόσια δομή (αναζητήστε από
τη λίστα
 
οι διαγνωσθέντες/είσες θετικοί/ες μαθητές/τριες  και οι οικείοι τους, ΔΕΝ
ΕΡΧΟΝΤΑΙ ΣΧΟΛΕΙΟ ΚΑΙ ΠΑΡΑΜΕΝΟΥΝ ΣΕ ΚΑΤ’ΟΙΚΟΝ ΠΕΡΙΟΡΙΣΜΟ ακολουθώντας τις
σχετικές οδηγίες του Εθνικού Οργανισμού Δημόσιας Υγείας (Ε.Ο.Δ.Υ.).
Εάν το αποτέλεσμα του δωρεάν επαναληπτικού ελέγχου είναι θετικό,
ακολουθείται το πρωτόκολλο του Ε.Ο.Δ.Υ.
Εάν το αποτέλεσμα του δωρεάν επαναληπτικού ελέγχου είναι αρνητικό, τότε
εκδίδεται σχετική βεβαίωση από τη δημόσια δομή, με την οποία βεβαιώνεται
το αρνητικό αποτέλεσμα. Στην περίπτωση αυτή, ο/η μαθητής/τρια επιστρέφει
στον χώρο της σχολικής μονάδας, επιδεικνύοντας την ως άνω βεβαίωση.
ΠΡΟΣΟΧΗ: Σε περίπτωση θετικού κρούσματος  είτε στην οικογένεια είτε στο
παιδί σας,  ενημερώνετε άμεσα το Σχολείο σύμφωνα με τις οδηγίες που σας
έχουν αποσταλεί.
Μπορείτε να δείτε τα έγγραφα του ΥΠΑΙΘ 
 
  ΕΓΓΡΑΦΟ PDF 1      2
 


Για ο,οτιδήποτε χρειάζεστε μπορείτε να επικοινωνείτε με το Σχολείο.

Ας είμαστε για άλλη μια φορά υπεύθυνοι και συνεπείς.
Καλή αρχή, καλή μας δύναμη.
 

Ακούσατε, ακούσατε!

Τι ώρα είναι;