Ενημέρωση για χρήση τηλεφωνικής σύνδεσης στη σύγχρονη εκπαίδευση

Σύμφωνα με τις οδηγίες του ΥΠΑΙΘ(εδώ), η παρακολούθηση στην εξ’ αποστάσεως σύγχρονη εκπαίδευση μπορεί να γίνει και με τηλεφωνική σύνδεση με αστική χρέωση.

Ακούσατε, ακούσατε!

Τι ώρα είναι;