Κιβωτός των παιδιών

Ακούσατε, ακούσατε!

Τι ώρα είναι;