Έναρξη εξ αποστάσεως εκπαίδευσης

Σας ενημερώνουμε ότι, μετά από τις τελευταίες ανακοινώσεις της κυβέρνησης, αναστέλλεται η δια ζώσης λειτουργία των σχολικών μονάδων Π.Ε. Κορινθίας. Από την Πέμπτη 04-03-2021 μέχρι και την Τρίτη 16-03-2021, ισχύει  η εξ αποστάσεως εκπαίδευση με ωράριο 14:10 έως 17:20 και με το αντίστοιχο εβδομαδιαίο ωρολόγιο πρόγραμμα εξ αποστάσεως διδασκαλίας  (5ωρο). 

Για την επικοινωνία σας με το Σχολείο παρακαλώ να χρησιμοποιείτε το ηλεκτρονικό ταχυδρομείο:   mail@dim-isthm.kor.sch.gr  ή το τηλέφωνο 2741048245. 

Ευχαριστούμε για τη συνεργασία.

Καλή μας δύναμη.

Η Διευθύντρια του Σχολείου

Ακούσατε, ακούσατε!

Τι ώρα είναι;