Ευρωπαϊκό πρόγραμμα Erasmus +

Συμμετοχή του Δημ Σχ. Ισθμίας στο ευρωπαϊκό πρόγραμμα ERASMUS +

 

Το Ίδρυμα Κρατικών Υποτροφιών αξιολόγησε και έκανε δεκτή την αίτηση του Δημ. Σχ. Ισθμίας για συμμετοχή στο ευρωπαϊκό πρόγραμμα ERASMUS+, Βασική δράση 1 ?Key Action 1 Μαθησιακή Κινητικότητα Ατόμων/Learning Mobility of Individuals.      

Εκπαιδευτικοί του Σχολείου μας θα έχουν την ευκαιρία να λάβουν μέρος σε επιμορφώσεις σε άλλες χώρες, να γνωρίσουν εκπαιδευτικά συστήματα άλλων χωρών, να αναπτύξουν επαγγελματικά προσόντα και δεξιότητες και να μοιραστούν καλές πρακτικές με σκοπό τη βελτίωση του εκπαιδευτικού έργου.

 

Εκ μέρους του Συλλόγου Διδασκόντων

Η Δ/ντρια 

Ακούσατε, ακούσατε!

Τι ώρα είναι;