Πιστοποίηση eSafety

  Οι σχολικές μονάδες έχουν την υποχρέωση να παρέχουν ασφαλές περιβάλλον και ασφαλή πρόσβαση στις ψηφιακές τεχνολογίες ως μέρος της διδασκαλίας και της μαθησιακής εμπειρίας. 

 Η Πιστοποίηση eSafety στοχεύει στο να βοηθήσει το σχολείο στην αντιμετώπιση της πρόκλησης να παρέχει ένα πιο ασφαλές, εμπλουτισμένο περιβάλλον για το προσωπικό και τους μαθητές. 

  Το Δ.Σ. Ισθμίας, αξιοποιώντας το εργαλείο αξιολόγησης της πιστοποίησης eSafety, έχει αποκτήσει την ετικέτα του χάλκινου βραβείου.

   Επόμενος στόχος είναι η πλήρης εφαρμογή του προτεινόμενου σχεδίου δράσης για την βέλτιστη ενδυνάμωση και ασφάλεια τόσο των μαθητών, όσο και των εκπαιδευτικών.         

Ακούσατε, ακούσατε!

Τι ώρα είναι;