Παραμονή Βιβλίων στο Δημοτικό Σχολείο Ισθμίας

Παραμονή Βιβλίων
στο Δημοτικό Σχολείο Ισθμίας

Σχετικά με τη δράση του Υπουργείου Παιδείας και Θρησκευμάτων που αφορά στην «Παραμονή των διδακτικών βιβλίων στο Σχολείο
ενημερώνουμε ό,τι
ο Σύλλογος Διδασκόντων αποφάσισε οι ημερομηνίες υλοποίησης για το Δημοτικό Σχολείο Ισθμίας είναι:
04/10, 18/10, 1/11, 22/11, 06/12, 20/12, 17/01, 31/01, 14/02, 06/03, 20/03, 03/04, 08/05, 22/05, 05/06.

Ευχαριστούμε για τη συνεργασία.

Εκ μέρους του Συλλόγου Διδασκόντων
Η Διευθύντρια του Σχολείου

Ακούσατε, ακούσατε!

Τι ώρα είναι;