Η ιστορία του σχολείου

Υπεύθυνη: κα. Μένη Αφροδίτη

Ακούσατε, ακούσατε!

Τι ώρα είναι;