Καλά Χριστούγεννα

Ακούσατε, ακούσατε!

Τι ώρα είναι;