ΕΓΓΡΑΦΕΣ Α' ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΓΙΑ ΤΟ ΣΧ. ΕΤΟΣ 2019-2020

eggrafes

Δ. Σ. ΙΣΘΜΙΑΣ                                                                                                                  Σχ. έτος 2018-19

ΕΓΓΡΑΦΕΣ Α ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΓΙΑ ΤΟ ΣΧ. ΕΤΟΣ 2019-20

 

Οι εγγραφές των μαθητών της Α τάξης για το σχ. έτος 2019-20 πραγματοποιούνται από 6 έως 20 Μαΐου 2019. Στην Α τάξη πρόκειται να φοιτήσουν οι μαθητές που γεννήθηκαν από 01-01-2013 έως 31-12-2013.

Σύμφωνα με τις διατάξεις της παρ. 4 (α), του άρθρου 7, του Π.Δ. 79/2017 (ΦΕΚ 109/Α/1-8-2017) τα απαιτούμενα δικαιολογητικά για την εγγραφή στην Α΄ τάξη του δημοτικού σχολείου είναι τα εξής:

α. Πιστοποιητικό γέννησης Δήμου ή Κοινότητας. Αναζητείται από τις σχολικές μονάδες μέσω του Πληροφορικού Συστήματος myschool του ΥΠΠΕΘ. (Φ.6/498/57863/Δ1/6-4-2016).

β. Επίδειξη του Βιβλιαρίου Υγείας του Παιδιού (Β.Υ.Π.), ή προσκόμιση άλλου στοιχείου, στο οποίο αποδεικνύεται ότι έγιναν τα προβλεπόμενα εμβόλια.

γ. Το Ατομικό Δελτίο Υγείας Μαθητή, σύμφωνα με τη με αρ. πρωτ. Φ.6/1094/80261/Δ1/20-5-2015 εγκύκλιο του ΥΠΠΕΘ (Α.Δ.Υ.Μ.)

δ. Αποδεικτικό στοιχείο από το οποίο διαπιστώνεται η διεύθυνση κατοικίας του μαθητή.

ε. Πιστοποιητικό Φοίτησης Νηπιαγωγείου για την εγγραφή στο Δημοτικό : Εκδίδεται με τη λήξη της διδασκαλίας των μαθημάτων (14 Ιουνίου 2019) και διαβιβάζεται αυτεπάγγελτα από το Νηπιαγωγείο στο Δημοτικό Σχολείο εγγραφής. Για την εγγραφή το Μάιο το νηπιαγωγείο εκδίδει «Βεβαίωση Φοίτησης» η οποία θα προσκομιστεί από τον γονέα ή τον κηδεμόνα του μαθητή για την εγγραφή του στο δημοτικό.

Για μαθητές που προέρχονται από χώρες του εξωτερικού ισχύει η Ληξιαρχική Πράξη γέννησης ή ανάλογο πιστοποιητικό επίσημα μεταφρασμένα και όλα τα υπόλοιπα δικαιολογητικά.

Για οποιαδήποτε πληροφορία επικοινωνήστε με την Δ/ντρια ή τον Υπ/ντή του Σχολείου τηλ. 2741 0 48245.

 

Η Δ/ντρια του Σχολείου                              

Ακούσατε, ακούσατε!

Τι ώρα είναι;