Παράταση εγγραφών εκπαιδευτικών και μαθητών στο ΠΣΔ

Σύμφωνα με το  έγγραφο ΥΠΑΙΘ  σας ενημερώνουμε ότι οι εγγραφές εκπαιδευτικών και μαθητών/μαθητριών στο ΠΣΔ μπορούν να συνεχιστούν έως και την Δευτέρα 06/04/2020.

Ακούσατε, ακούσατε!

Τι ώρα είναι;