Παράταση απαγόρευσης λειτουργίας εκπαιδευτικών δομών έως 10-04-2020

Με το ΦΕΚ 21-03-2020/τ.Β'/956, αποφασίζεται η παράταση της απαγόρευσης λειτουργίας όλων των εκπαιδευτικών δομών, καθώς και η αναστολή όλων των εκπαιδευτικών εκδρομών εσωτερικού και εξωτερικού, έως και τις 10 Απριλίου 2020, για προληπτικούς λόγους, κατόπιν εισήγησης της Εθνικής Επιτροπής Προστασίας Δημόσιας Υγείας έναντι του κορονοϊού COVID-19.

Ακούσατε, ακούσατε!

Τι ώρα είναι;