Ανοίγει το Σχολείο…..Μένουμε Ασφαλείς!

Ανακοινώθηκε από το ΥΠΑΙΘ η επανέναρξη λειτουργίας των Δημοτικών Σχολείων από την Δευτέρα 1 Ιουνίου 2020 έως και τη λήξη του σχολικού έτους την Παρασκευή 26 Ιουνίου 2020.

 

Σύμφωνα με τα έγγραφα του ΥΠΑΙΘ, διαμορφώνεται νέο πλαίσιο λειτουργίας στο οποίο βασικό γνώμονα αποτελεί η ασφάλεια των μαθητών/τριών και των εκπαιδευτικών μέσα από την τήρηση των απαιτούμενων αποστάσεων.

 

-Τα τμήματα χωρίζονται σε υποτμήματα αν το πλήθος των παιδιών ενός τμήματος ξεπερνά τα 15 ή αν στην αίθουσα δεν εξασφαλίζονται οι αποστάσεις ασφαλείας. Το υποτμήμα Α θα κάνει μάθημα Δευτέρα - Τετάρτη - Παρασκευή 

και το υποτμήμα Β Τρίτη - Πέμπτη την μία εβδομάδα και αντιστρόφως την επόμενη εβδομάδα

Έχετε λάβει το ενημερωτικό μήνυμα με τα υποτμήματα για να δείτε το πρόγραμμα του/των παιδιού/ών σας. Έχουμε φροντίσει τα αδέρφια –σε ίδιες ή διαφορετικές τάξεις, να βρίσκονται σε ίδια υποτμήματα Α ή Β ώστε να μετακινούνται τις ίδιες μέρες.

 

-Το Ωράριο λειτουργίας παραμένει το ίδιο

προσέλευση 08:15 –αποχώρηση 13:15

-Δεν πραγματοποιείται η συγκέντρωση μαθητών στον προαύλιο χώρο πριν την έναρξη του ωρολογίου προγράμματος. Τα παιδιά με το πρώτο κουδούνι πηγαίνουν στις τάξεις τους.

-Στα διαλείμματα κάθε υποτμήμα βρίσκεται στο δικό του χώρο ώστε να αποφεύγεται ο συνωστισμός.

-Το Ωρολόγιο Πρόγραμμα παραμένει το ίδιο.

-Το Ολοήμερο Πρόγραμμα ΔΕΝ λειτουργεί.

-Στις αίθουσες υπάρχουν αντισηπτικά.

-Προβλέπεται καθαρισμός δύο φορές την ημέρα, και κατά τη διάρκεια λειτουργίας του σχολείου και μετά την αποχώρηση των μαθητών.

-Προβλέπεται φυσικός αερισμός των αιθουσών.

-Η χρήση της μάσκας είναι προαιρετική για εκπαιδευτικούς και μαθητές/τριες.

 

ΒΑΣΙΚΕΣ ΕΠΙΣΗΜΑΝΣΕΙΣ

Παρακαλούμε να συζητήσετε με τα παιδιά σας την ανάγκη για:

  • την τήρηση τόσο των μέτρων υγιεινής όσο και των οδηγιών των εκπαιδευτικών
  • την ατομική χρήση αντικειμένων (δεν δανείζουμε/δανειζόμαστε γόμες, μολύβια, μαρκαδόρους κ.α.)
  • Σε περίπτωση αδιαθεσίας/ασθένειας, φροντίστε να παραμείνει το παιδί στο σπίτι και να ενημερώσετε άμεσα το Σχολείο.

Για οτιδήποτε χρειαστεί θα ενημερώνεστε από την ιστοσελίδα ή/και με μήνυμα στην ηλεκτρονική σας διεύθυνση.

 

Ακούσατε, ακούσατε!

Τι ώρα είναι;