Οδηγίες της Επιτροπής Αντιμετώπισης Έκτακτων Συμβάντων Δημόσιας Υγείας από λοιμογόνους παράγοντες

Από το ΥΠΑΙΘ έχουν αποσταλεί οδηγίες σχετικά με την επανέναρξη λειτουργίας των Σχολικών μονάδων –απόσπασμα πρακτικού 25-05-2020 της 63ης Συνεδρίασης της Εθνικής Επιτροπής Προστασίας της Δημόσιας Υγείας έναντι του κορωνοϊού COVID-19.

Στο ενημερωτικό υλικό περιέχονται βασικές πληροφορίες που αφορούν: α) στο Covid-19 και τα συμπτώματα της νόσου

β)τους τρόπους μετάδοσης

γ)τα μέτρα αυτοπροστασίας και προστασίας των γύρω μας

δ)τα μέτρα που χρειάζεται να ληφθούν σε περίπτωση που εμφανιστούν κρούσματα της νόσου στο Σχολείο.

 

Ακούσατε, ακούσατε!

Τι ώρα είναι;