Φυλλάδια του Υπουργείου Προστασίας του Πολίτη

2

3

4

Ακούσατε, ακούσατε!

Τι ώρα είναι;