Εσωτερικός Κανονισμός Λειτουργίας

Ο Εσωτερικός Κανονισμός Λειτουργίας του Δημοτικού Σχολείου Ισθμίας για το Σχολικό Έτος 2021-2022 είναι ο παρακάτω: 

ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΣ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ

 

 

Ακούσατε, ακούσατε!

Τι ώρα είναι;