Ενημέρωση για την εξ’ αποστάσεως σύγχρονη εκπαίδευση

Η εξ’ αποστάσεως σύγχρονη εκπαίδευση μέσα από τις πλατφόρμες του ΥΠΑΙΘ έχει

ήδη ξεκινήσει. Η δημιουργία των ψηφιακών τμημάτων από τους/τις
εκπαιδευτικούς στο Δ. Σ. Ισθμίας είναι σε εξέλιξη λόγω και τεχνικών προβλημάτων.
Σύμφωνα και με το έγγραφο που λάβαμε με θέμα «Προγραμματισμός Ωραρίου της
Σύγχρονης Εξ Αποστάσεως Εκπαίδευσης για Δημοτικά και Γυμνάσια (έγγραφο
1.1 λινκ) σας ενημερώνουμε ότι, λόγω της έναρξης των πρωινών μαθημάτων για
μαθητές Δημοτικού από την ΕΡΤ και της ανάγκης για να επιμερισθεί ισομερώς η
χρήση του διαδικτύου, ο νέος Προγραμματισμός Ωραρίου Δημοτικών και Γυμνασίων
για τη Σύγχρονη εξ Αποστάσεως Εκπαίδευση (εξΑΕ) τροποποιείται ως ακολούθως:
ΔΗΜΟΤΙΚΟ από 12:00 έως 16:00 (4 ώρες) και ΓΥΜΝΑΣΙΟ από 08:00 έως 12:00 (4
ώρες). Για τα Λύκεια συνεχίζει να ισχύει το διευρυμένο ωράριο 8:00 με 16:00.
Νέες τάξεις θα προστίθενται συνεχώς και καλό θα είναι να ελέγχετε το ηλεκτρονικό
σας ταχυδρομείο για να βλέπετε τις προσκλήσεις και τις ώρες των μαθημάτων από
τους/τις υπεύθυνους εκπαιδευτικούς. 
Για να κάνετε εγγραφή στην ψηφιακή τάξη, μπορείτε να συμβουλευτείτε τις
οδηγίες.

Έγγραφο οδηγιών για ΜΑΘΗΤΕΣ για την πλατφόρμα σύγχρονης τάξης

Ακούσατε, ακούσατε!

Τι ώρα είναι;