Υλοποίηση Προγραμμάτων Εξ Αποστάσεως Εκπαίδευσης και Θέματα Διδασκαλίας

Σας ενημερώνουμε ότι, σύμφωνα με την εγκύκλιο έγγραφο του ΥΠΑΙΘ οι εκπαιδευτικοί που αξιοποιούν μεθόδους σύγχρονης ή/και ασύγχρονης διδασκαλίας μπορούν να καλύψουν και θέματα πέραν των επαναλήψεων της ύλης που έχει ήδη διδαχθεί.

Επισημαίνεται ότι τα θέματα εκτός της ύλης που έχει διδαχτεί μέχρι και 10 Μαρτίου 2020 - –τελευταία ημέρα λειτουργίας των Σχολείων, δεν αποτελούν διδακτέα ύλη παρά μόνο εφόσον αυτά ενταχθούν στη δια ζώσης μαθησιακή διαδικασία, δηλαδή μετά την επαναλειτουργία των σχολείων.

Ακούσατε, ακούσατε!

Τι ώρα είναι;