ΒΡΑΒΕΥΣΗ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΧΟΛΕΙΟΥ ΙΣΘΜΙΑΣ

Για τρίτη χρονιά συνεχίζεται φέτος η βράβευση της αριστείας στο χώρο της εκπαίδευσης από τα Education Leaders Awards σε μια προσπάθεια να αναδειχθούν οι καλές πρακτικές και η καινοτομία στο χώρο της εκπαίδευσης.

Τα βραβεία έχουν ως στόχο την ανάδειξη και την επιβράβευση των βέλτιστων πρακτικών στην εκπαίδευση, από κάθε βαθμίδα και κάθε γεωγραφική περιοχή της χώρας.

Φέτος στην κριτική επιτροπή συμμετείχαν έγκριτοι πανεπιστημιακοί καθηγητές, που δέχτηκαν να την πλαισιώσουν στο έργο της και άλλοι εμπειρογνώμονες με αναγνωρισμένη, σημαντική συνεισφορά στα εκπαιδευτικά πράγματα τα χώρας με Πρόεδρο την κα Άννα Διαμαντοπούλου.

Η απονομή πραγματοποιήθηκε την Παρασκευή 18 Μαΐου 2018 στο Συνεδριακό Κέντρο Πανεπιστημίου Δυτικής Αττικής.

Για τον τομέα  ΠΡΩΤΟΒΑΘΜΙΑ και ΔΕΥΤΕΡΟΒΑΘΜΙΑ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ που περιλαμβάνει  Ιδιωτικά & Δημόσια Νηπιαγωγεία, Δημοτικά Σχολεία, Γυμνάσια & Λύκεια και στην κατηγορία  Βέλτιστη Μαθησιακή Εμπειρία, το Δημοτικό Σχολείο Ισθμίας  και οι εκπαιδευτικοί  Βάια Μανώλη, Διευθύντρια και Ιωάννης Στέφας, Υποδιευθυντής του Σχολείου έλαβαν  το ασημένιο βραβείο.

Η κατηγορία  Βέλτιστη Μαθησιακή Εμπειρία, αφορά σε  ένα καινοτόμο έργο ή πρωτοβουλία ενός Εκπαιδευτικού Οργανισμού που έχει βελτιώσει τη μαθησιακή εμπειρία των διδασκόμενων, με θετικό αντίκτυπο στην ακαδημαϊκή καθημερινότητα ή στην προσωπική ζωή τους,

Η αξιοποίηση των ΤΠΕ χρειάζεται να αποτελεί πρωταρχικό στόχο για το σύγχρονο Σχολείο. Οι ΤΠΕ μπορούν να αποτελέσουν το όχημα και ένα ισχυρό κίνητρο για την εμπλοκή των μαθητών σε  καινοτόμες δράσεις  και την αλλαγή της σχολικής καθημερινότητάς τους.

Με την εξεύρεση χορηγών καταφέραμε να δημιουργήσουμε το Σχολικό Εργαστήριο και να εξοπλίσουμε  τις  σχολικές μας αίθουσες με Η/Υ, προτζέκτορες και διαδραστικούς πίνακες.   Με τη βοήθεια των ΤΠΕ και των σύγχρονων τεχνολογικών εργαλείων  οι εκπαιδευτικοί είναι πλέον σε θέση να εμπλουτίσουν τη μαθησιακή διαδικασία κάνοντάς της πιο ελκυστική,  ενδιαφέρουσα και διασκεδαστική, όπως και η δημιουργία μιας ταινίας μικρού μήκους.

Η προσπάθειά μας συνεχίζεται με αμείωτο ενδιαφέρον προς όφελος των μαθητών και μαθητριών μας.

                                                                    Η Διευθύντρια του Σχολείου

                                                                                  Βάια Μανώλη

Ακούσατε, ακούσατε!

Τι ώρα είναι;