Καλό Καλοκαίρι

ΚΑΛΟ ΚΑΛΟΚΑΙΡΙ! 

Δ.ΣΧ. ΙΣΘΜΙΑΣ

Ακούσατε, ακούσατε!

Τι ώρα είναι;