Καλό Καλοκαίρι!

Ακούσατε, ακούσατε!

Τι ώρα είναι;