Καλό Καλοκαίρι!!!

Ακούσατε, ακούσατε!

Τι ώρα είναι;