Εκπαιδευτική επίσκεψη στην παραλία Καλαμακίου

Σήμερα οι Δ1, Δ2, Ε1, Ε2, Στ1 και Στ2 τάξεις του Σχολείου μας, πήγαμε στην παραλία Καλαμακίου. Εκεί μας περίμεναν οι υπεύθυνοι της MKO “ΟΖΟΝ”, μας μίλησαν για τα απορρίμματα στις θάλασσες και τις ακτές και τους κινδύνους που υπάρχουν για τους ανθρώπους και το θαλάσσιο περιβάλλον.
Χωριστήκαμε σε ομάδες και κάθε ομάδα ανέλαβε τον καθαρισμό ενός τμήματος της παραλίας, τη συλλογή των απορριμμάτων και την καταγραφή τους.
Όταν επιτρέψαμε στο σχολείο μας συζητήσαμε για την εμπειρία μας αυτή, για τη σωστή συμπεριφορά που οφείλουμε να έχουμε και για τρόπους πρόληψης και αντιμετώπισης του προβλήματος.

 

image001

Ακούσατε, ακούσατε!

Τι ώρα είναι;