Στο μάθημα της μουσικής…

Οι μαθητές του τμήματος Στ’ 1 δημιούργησαν  το παρακάτω  βίντεο υπό την καθοδήγηση της εκπαιδευτικού μουσικής Μίντζα Μαρίνας προκειμένου να συμμετέχουν στο καλλιτεχνικό πρόγραμμα του 9ου Συνεδρίου της Ένωσης Εκπαιδευτικών Μουσικής:

https://www.youtube.com/watch?v=vXp6x6AcSlI&list=PL3feShHaBUzovysKVwHXkr_g9gaEMDpHj&index=19.

 Η χρήση της δημοφιλούς μουσικής στο μάθημα μουσικής αποτελεί ένα εκπαιδευτικό εργαλείο για την προσφορά μουσικών εμπειριών με νόημα για τους μαθητές. Το παρόν βίντεο αποτελεί την παρουσίαση δύο μαθημάτων μουσικής σχεδιασμένα με αυτή τη φιλοσοφία. Συγκεκριμένα, οι μαθητές/τριες του Δ. Σχ. Ισθμίας και του 5ου Δ. Σχ. Κορίνθου συνοδεύουν ρυθμικά με ηχηρές κινήσεις / body percussion και αρμονικά/μελωδικά με μεταλλόφωνα τα τραγούδια Dance Monkey και Uptown funk αντίστοιχα. Οι στόχοι του μαθήματος ήταν: α) η ανάπτυξη μουσικών δεξιοτήτων και γνώσεων μέσα από τη μουσική πράξη β) η αλληλεπίδραση των μαθητών μέσα από την ενεργή συμμετοχή τους σε ομαδοσυνεργατικές παρουσιάσεις.

Ακούσατε, ακούσατε!

Τι ώρα είναι;