Εκπαιδευτικό πρόγραμμα για τα Ανθρώπινα Δικαιώματα «Diversity: Let’s make the difference»

Το Σχολείο μας ενημερώθηκε για την πρόσκληση του Υπουργείου Παιδείας, Έρευνας και Θρησκευμάτων σε συνεργασία με το The Olga Lengyel Institute για επιχορήγηση εκπαιδευτικών δράσεων σχετικά με τα ανθρώπινα δικαιώματα.

Η πρόταση που υπέβαλε η Δ/ντρα κα Βάια Μανώλη για την εκπαιδευτική δράση «Διαφορετικότητα: Ας κάνουμε τη διαφορά», αξιολογήθηκε θετικά και εγκρίθηκε. Η έγκριση συνοδευόταν από επιχορήγηση 250 ευρώ μέσω της οικείας Σχολικής Επιτροπής μετά την ολοκλήρωσή της και αφού αποσταλούν τα απαιτούμενα Έντυπα Υλοποίησης (Reports) και Οικονομικής Διαχείρισης.

anthrdikaiom1

Σκοπός της δράσης ήταν οι μαθητές/τριες να κατανοήσουν και να σεβαστούν τη διαφορετικότητα στη ζωή μας, να αναπτύξουν ενσυναίσθηση αλλά και κριτική σκέψη, να λειτουργούν με υπευθυνότητα ως ενεργοί πολίτες. Είχε διάρκεια 8 διδακτικές ώρες. Υλοποιήθηκε με μαθητές και μαθήτριες της Δ τάξης και συνδέθηκε με τα γνωστικά αντικείμενα των Θρησκευτικών και της Θεατρικής Αγωγής.

anthrdikaiom3

Κατά τη διάρκεια υλοποίησης οι μαθητές/τριες συζήτησαν για έννοιες όπως τα ανθρώπινα δικαιώματα, ενσυναίσθηση, υπευθυνότητα. Εργάστηκαν σε ομάδες, ερεύνησαν μέσα από διαφορετικές πηγές για την καταπάτηση των ανθρώπινων δικαιωμάτων σε διαφορετικές χρονικές περιόδους στον τόπο τους και στον κόσμο ολόκληρο.

anthrdikaiom4

Προσπάθησαν «να μπουν στη θέση του άλλου», να σκεφτούν για δύσκολες αποφάσεις στη ζωή, για προβλήματα που αντιμετωπίζουν άνθρωποι που στερούνται δικαιωμάτων στη σύγχρονη εποχή. Σκέφτηκαν τρόπους δράσης στην καθημερινή ζωή. Δημιούργησαν μιμητικά στιγμιότυπα και εικαστικές συνθέσεις.

anthrdikaiom2

Επικοινώνησαν τις αποφάσεις τους σε συμμαθητές και συμμαθήτριες τονίζοντας πως χρειάζεται να είμαστε ενεργοί πολίτες και να κάνουμε τη διαφορά στην κοινωνία μας.

anthrdikaiom5

Ακούσατε, ακούσατε!

Τι ώρα είναι;