ΕΡΓΑΣΙΑ ΤΟΠΙΚΗΣ ΙΣΤΟΡΙΑΣ - Η ΚΟΡΙΝΘΙΑ ΣΤΑ ΡΩΜΑΪΚΑ, ΒΥΖΑΝΤΙΝΑ ΚΑΙ ΝΕΟΤΕΡΑ ΧΡΟΝΙΑ

Στα πλαίσια του μαθήματος της Ιστορίας εμείς, οι μαθητές και οι μαθήτριες του ΣΤ2, μελετήσαμε  την ιστορία της περιοχής της Ισθμίας αλλά και γενικότερα της Κορινθίας. Ασχοληθήκαμε  με την ιστορία του τόπου μας κυρίως  στα ρωμαϊκά-βυζαντινά και νεότερα χρόνια. Χωριστήκαμε σε ομάδες των δύο ατόμων και η κάθε ομάδα ανέλαβε την παρουσίαση του θέματος  κάθε υποενότητας με το πρόγραμμα ?Power Point?.

Στη συνέχεια η εργασία της κάθε δυάδας παρουσιάστηκε στην τάξη και ακολούθησε συζήτηση. Ευχαριστούμε τον δάσκαλό μας της Πληροφορικής για την βοήθεια και το χρόνο από το μάθημά του που πρόθυμα μας πρόσφερε.


 

Ακούσατε, ακούσατε!

Τι ώρα είναι;