Έρευνα μαθητών ΣΤ τάξης για τα ατυχήματα

Στο πλαίσιο του μαθήματος της Γλώσσας και πιο συγκεκριμένα στη 10η  ενότητα  με τίτλο: Ατυχήματα, εμείς οι μαθητές του Στ1, φτιάξαμε ένα ερωτηματολόγιο με τη βοήθεια του δασκάλου μας σχετικά με τα ατυχήματα που συμβαίνουν στους μαθητές.

Ρωτήθηκαν 100 μαθητές, 50 αγόρια και 50 κορίτσια από όλες τις τάξεις του Σχολείου. Επεξεργαστήκαμε τα αποτελέσματα με τη βοήθεια του καθηγητή της Πληροφορικής και σας παρουσιάζουμε τα αποτελέσματα της έρευνάς μας. 

 

(Οδηγίες: κάνετε κλικ πάνω στην παρουσίαση που ακολουθεί)

 


Ακούσατε, ακούσατε!

Τι ώρα είναι;