Οι Εκπαιδευτικοί του Σχολείου μας 2016-2017

 

Α/Α

  ΟΝΟΜΑΤΕΠΩΝΥΜΟ

   ΤΑΞΗ 

1

  Μανώλη Βάια

  Εκπαιδευτικός ΠΕ70 Διευθύντρια

 

2

  Σταμούλη Φωτεινή

  Εκπαιδευτικός ΠΕ70 Υποδιευθύντρια Β2

 

3

  Μένη Αφροδίτη

  Εκπαιδευτικός ΠΕ70 Α1

 

4

  Κόκκοτα Ευγενία

  Εκπαιδευτικός ΠΕ70 Α2

 

5

  Στάθη Αθανασία

  Εκπαιδευτικός ΠΕ70 Β1

 

6

  Πετμεζά Στεφανία

  Εκπαιδευτικός ΠΕ70 Γ1

 

7

  Φίλη Φιλιώ

  Εκπαιδευτικός ΠΕ70 Γ2

 

8

  Πλαστήρας Ιωάννης

  Εκπαιδευτικός ΠΕ70 Δ1

 

9

  Ροδοπούλου Αικατερίνη

  Εκπαιδευτικός ΠΕ70 Ε1

 

10

  Στέφας Ιωάννης

  Εκπαιδευτικός ΠΕ70 Ε2

 

11

  Κουζιώνη Ελένη

  Εκπαιδευτικός ΠΕ70 ΣΤ1

 

12

  Αδάμ Μαρία

  Εκπαιδευτικός ΠΕ70 ΣΤ2

 

13

  Φειδά

  Αικατερίνη

  Εκπαιδευτικός ΠΕ06 Αγγλικών

 

14

  Βροντίση Δέσποινα

  Εκπαιδευτικός ΠΕ11 Φυσικής Αγωγής

 

15

  Κολλητίδου Ελισάβετ

  Εκπαιδευτικός ΠΕ05 Γαλλικών

 

16

  Βαφειάδης Πάρις

  Εκπαιδευτικός ΠΕ19 Πληροφορικής

 

17

  Σκιαδά Ευδοκία

  Εκπαιδευτικός ΠΕ 32 Θεατρικής Αγωγής

 

18

  Πετροπούλου Αθανασία

  Εκπαιδευτικός ΠΕ06 Αγγλικών

 

19

  Παντολέων Βασιλική

  Εκπαιδευτικός ΠΕ06 Αγγλικών

 

20

  Μπαρλιά Ευαγγελία

  Εκπαιδευτικός ΠΕ16 Μουσικής

 

 

ΕΠΙΣΤΡΟΦΗ

Οι Εκπαιδευτικοί του Σχολείου μας 2021-2022

  

Α/Α   

  ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟΙ ΠΕ 70

  ΤΑΞΗ

1

  Βάια Μανώλη

  Διευθύντρια

2

  Ιωάννης Στέφας

  Υποδιευθυντής, Ε     

3

  Σοφία Αδάμου

  Α1

4  

  Ευανθία Κουλιφέτη

  Α2

5

  Χαρούλα Πανούση

  Β

6

  Δέσποινα Τσαχρίδου

  Γ1

7

  Αγγελική Κομπόγεωργα

  Γ2

8

  Αφροδίτη Μένη  

  Δ1
9

  Ελευθερία Καργαδούρη

  Δ2

10

  Μαρία Γιάννου

  ΣΤ1

11

  Φιλιώ Φίλη

  ΣΤ2

     
 

  ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟΙ ΠΑΡΑΛΛΗΛΗΣ  ΣΤΗΡΙΞΗΣ

 
12

   Γεωργία Κολοβού

 
13

  Αναστασία Βλάχου

 
14

  Σοφία Καναβού

 
 

  ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟΙ ΕΙΔΙΚΟΤΗΤΩΝ

 
15

  Αικατερίνη Φειδά, ΠΕ06- Αγγλικά

 
16

  Δέσποινα Βροντίση, ΠΕ11-Φυσική Αγωγή

 
17

   Δήμητρα Σταυροπούλου, ΠΕ11-Φυσική Αγωγή

 
17

  Δήμητρα Τζιομάκα, ΠΕ08-Εικαστικά

 
18

  Όλγα Τσούτση, ΠΕ86 -ΤΠΕ

 
19 

  Μαρίνα Μίντζα, ΠΕ 79.01-Μουσική

 
20

  Παναγιώτης Τσαρσιταλίδης, ΠΕ91-Θεατρικής Αγωγής     

 
21

  Ελίζα Κολλητίδου, ΠΕ05 – Γαλλικά

 
22

  Νατάσα Αγγελοπούλου, ΠΕ07-Γερμανικά

 
23

  Μαρία Άννα Μπουτάση, ΠΕ06-Αγγλικά 

 

 

ΕΠΙΣΤΡΟΦΗ

Οι Εκπαιδευτικοί του Σχολείου μας 2018-2019

 

Α/Α

  ΟΝΟΜΑΤΕΠΩΝΥΜΟ

   ΤΑΞΗ

1

  Μανώλη Βάια

  Διευθύντρια

2

  Βλάχου Μαρία-Γιάννα

  Α1

3

  Κουλιφέτη Ευανθία

  Α2

4

  Μένη Αφροδίτη

  Β

5

  Στέφας Ιωάννης

  Γ1

6

  Στάθη  Αθανασία         

  Γ2

7

  Φίλη Φιλιώ

  Δ1

8

  Αδάμ Μαρία

  Δ2

9

  Σκουτέρης Δημήτριος

  Ε1

10

  Πλαστήρας Ιωάννης

  Ε2

11

  Στατήρης Νικόλαος

  ΣΤ1

12

  Κόκκοτα Ευγενία

  ΣΤ2

13

  Βροντίση Δέσποινα

  Φυσική Αγωγή

14

  Φειδά Αικατερίνη

  Αγγλικά

15

  Μυλωνόπουλος  Κωνσταντίνος

  Τ.Π.Ε.

16

  Πομόνη Φιλία

  Μουσική

17

  Κολλητίδου Ελίζα

  Γαλλικά

16

  Μπιλίτσα Μαριέλα

  Εικαστικά

17

  Κυριαζίδου Ευαγγελία

  Θεατρική Αγωγή

18

  Δημητρακοπούλου Άννα

  Τ.Π.Ε.

19

  Κολιατσοπούλου Ελένη

  Γερμανικά

20

  Μπάρκα Γεωργία

  Αγγλικά

 

ΕΠΙΣΤΡΟΦΗ

Οι Εκπαιδευτικοί του Σχολείου μας 2017-2018

      

Α/Α

  ΟΝΟΜΑΤΕΠΩΝΥΜΟ

   ΤΑΞΗ

1

  Μανώλη Βάια

  Εκπαιδευτικός ΠΕ70 Διευθύντρια

2

  Στέφας Ιωάννης

  Εκπαιδευτικός ΠΕ70 Υποδιευθυντής ΣΤ2

3

  Κουλιφέτη Ευανθία

  Εκπαιδευτικός ΠΕ70 Α1

4

  Στάθη Αθανασία

  Εκπαιδευτικός ΠΕ70 Α2

5

  Μένη Αφροδίτη

  Εκπαιδευτικός ΠΕ70 Β1

6

  Κόκκοτα Ευγενία

  Εκπαιδευτικός ΠΕ70 Β2

7

  Φίλη Φιλιώ

  Εκπαιδευτικός ΠΕ70 Γ1

8

  Αδαμ Μαρία

  Εκπαιδευτικός ΠΕ70 Γ2

9

  Σκούτερης Δημήτριος

  Εκπαιδευτικός ΠΕ70 Δ1

10

  Γιάννου Μαρία

  Εκπαιδευτικός ΠΕ70 Δ2

11

  Στατήρης Νικόλαος

  Εκπαιδευτικός ΠΕ70 Ε1

12

  Πλαστήρας Ιωάννης

  Εκπαιδευτικός ΠΕ70 Ε2

13

  Μποζίκη Ελένη

  Εκπαιδευτικός ΠΕ70 ΣΤ1

14

  Αντωνίου Δανάη

  Εκπαιδευτικός ΠΕ70

15

  Φειδά Αικατερίνη

  Εκπαιδευτικός  ΠΕ06 Αγγλικών

16

  Βροντίση Δέσποινα

  Εκπαιδευτικός ΠΕ11 Φυσικής Αγωγής

17

  Καρράς Δημήτριος

  Εκπαιδευτικός ΠΕ11 Φυσικής Αγωγής

18

  Κολλητίδου Ελισάβετ

  Εκπαιδευτικός  ΠΕ05 Γαλλικών

19

  Βαφειάδης Πάρις

  Εκπαιδευτικός ΠΕ19 Πληροφορικής

20

  Μπιναρδόπουλος Ιωαννης

  Εκπαιδευτικός ΠΕ19 Πληροφορικής

21

  Ξυπνητού Καλλιόπη

  Εκπαιδευτικός ΠΕ 32 Θεατρικής Αγωγής

22

  Κωφίδου Κωνσταντίνα

  Εκπαιδευτικός  ΠΕ06 Αγγλικών

23

  Χαλλιώτη Αναστασία

  Εκπαιδευτικός  ΠΕ06 Γερμανικών

24

  Χουρμούζη Ελένη-Ευαγγελία   Εκπαιδευτικός  ΠΕ06 Καλλιτεχνικών

 

ΕΠΙΣΤΡΟΦΗ

Οι Εκπαιδευτικοί του Σχολείου μας 2019-2020

 

Α/Α

  ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟΙ ΠΕ 70

  ΤΑΞΗ

1

  Βάια Μανώλη

  Διευθύντρια

2

  Ιωάννης Στέφας

  Υποδιευθυντής, Ε1

3

  Αθανασία Στάθη

  Α1

4  

  Ευανθία Κουλιφέτη

  Α2

5

  Αγγελική Βάντση

  Β1

6

  Μαρία Τσάμη

  Β2

7

  Αγγελική Γρίβα

  Αφροδίτη Μένη

  Γ

8

  Φιλιώ Φίλη

  Δ1

9

  Σοφία Αδάμου

  Δ2

10

  Νικόλαος Στατήρης

  Ε2

11

  Χριστίνα Φοιτού

  ΣΤ1

12

  Ιωάννης Πλαστήρας

  ΣΤ2

     
 

  ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟΣ ΠΑΡΑΛΛΗΛΗΣ     ΣΤΗΡΙΞΗΣ

 
13

  Δήμητρα Σταυρίδη

 
 

  ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟΙ ΕΙΔΙΚΟΤΗΤΩΝ

 
14

  Δέσποινα Βροντίση, ΠΕ11 Φυσικής     Αγωγής

 
15

  Αικατερίνη Φειδά, ΠΕ06

  Αγγλικής Γλώσσας

 
16

  Πάρις Βαφειάδης, ΠΕ 86 ΤΠΕ

 
17

  Ελπίδα –Κλεοπάτρα Στεφάνου, ΠΕ05   Γαλλικής Γλώσσας

 
18  

  Χριστίνα Λουκίδη, ΠΕ08

  Εικαστικών

 
19

  Φιλία-Μαρία Πομόνη, ΠΕ 79.01

  Μουσικής

 
20

  Αντώνιος Τσίλλερ, ΠΕ 91.01

  Θεατρικής Αγωγής

 
21

  Αναστασία Αγγελοπούλου, ΠΕ 07

  Γερμανικής Γλώσσας

 

 

ΕΠΙΣΤΡΟΦΗ

Ακούσατε, ακούσατε!

Τι ώρα είναι;